Những Bức Tranh Ghép Từ Đồ Phế Thải
Jane Perkins nổi tiếng với khả năng ghép tranh độc đáo của mình. Cô luôn biết cách sử dụng các vật nhỏ bé để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, có một không hai.
Xem Tranh Đẹp -